letarg


letarg
m sgt (G letargu) 1. Med. lethargy
- być w letargu to be lethargic
- zapaść w letarg to lapse into lethargy
2. przen. lethargy, torpor
- dźwięk dzwonka wyrwał go z letargu the sound of the bell stirred him from his lethargy
- obudzić się z umysłowego letargu to cast off a. throw off one’s (intellectual) apathy
- zimą nadmorskie kurorty zapadają w długi letarg in winter the seaside resorts become lifeless a. stagnate
* * *
-gu; instr sg -giem; m
lethargy
* * *
letarg
mi
pat. lethargy; przen. apathy, listlessness, torpor, stupor; otrząsać się z letargu shake off (one's) lethargy; wyrywać kogoś z letargu rouse sb from lethargy; zapadać w letarg fall into a lethargy.

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Look at other dictionaries:

  • letarg — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} chorobowy stan długotrwałego, głębokiego snu, w którym następuje znaczące osłabienie czynności życiowych organizmu; śmierć pozorna :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • letarg — m III, D. u, N. letarggiem, blm «stan chorobowy podobny do głębokiego snu ze znacznym osłabieniem wszystkich czynności życiowych organizmu; śmierć pozorna» Być w letargu. Zapaść w letarg. przen. «bezwład, bezczynność, gnuśność» Obudzić się z… …   Słownik języka polskiego

  • Letargy Dream — В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка… …   Википедия

  • летаргия — болезнь; состоит в том, что больной впадает в состояние продолжительного сна ; впервые летарг – то же, Ф. Прокопович; см. Смирнов 178. Первая форма, вероятно, пришла через нем. Lethargie (с 1772 г.; см. Шульц–Баслер 2, 20), вторая – через польск …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • sen — m IV, D. snu, Ms. śnie; lm M. sny 1. «stan fizjologiczny, umożliwiający organizmowi wypoczynek i odbudowę sprawności roboczej wszystkich narządów, polegający na obniżeniu wrażliwości na bodźce, zniesieniu aktywności ruchowej, zwolnieniu czynności …   Słownik języka polskiego